Gölle Község Önkormányzata  |  Cím: 7272 Gölle, Petőfi utca 2/b.

E-mail: jegyzo@golle.hu  |  E-mail: polgarmester@golle.hu  |  Tel: +36 (82) 374 016  |   Mobil: +36 (30) 219 4064

Hírek, közlemények

 • Gölle Községi Önkormányzat a 9/2023. (VI. 16.) önkormányzati rendeletében foglaltak alapján szociális tűzifa támogatás megállapításával igyekszik mérsékelni a téli időszakban felmerülő fűtési költségek terheit, a Gölle község közigazgatási területén bejelentett lakóhellyel, vagy tartózkodási hellyel rendelkező, illetve életvitelszerűen itt élő szociálisan

 • A Göllei Közös Önkormányzati Hivatal Jegyzője ezúton értesíti a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult Ügyfeleket, hogy a 2023. év augusztus havi kifizetésre az alábbi időpontban kerül sor: 2023. év augusztus hónap 9. napja, szerda 10:00 – 12:00   Kelt Göllében, 2023. év augusztus hónap 7.

 • Tisztelt Lakosság!   Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete a települési támogatásokról szóló 1/2021 (III.1.) önkormányzati rendeletének 16. §-a alapján az időskorú szociálisan rászoruló személyek megélhetéséhez kapcsolódó terhek csökkentése érdekében, eseti jelleggel, évente egy alkalommal pénzbeli ellátásként időskorúak települési támogatása nyújtható azon hatvanadik életévét

 • Tisztelt Lakosság!   Gölle Községi Önkormányzat Képviselő-testülete az 1/2021. (III.1.) önkormányzati rendeletének 15. §-a, és Gölle Községi Önkormányzat 29/2023. (VI. 16.) képviselő-testületi határozata alapján a 2023/2024-es tanévben a tanévkezdéshez kapcsolódó költségekhez történő hozzájárulás céljából pénzbeli ellátásként tanévkezdéshez nyújtott települési támogatást állapít

 • Tájékoztatás a 2023. évi nyári igazgatási szünetről Ezúton értesítem a lakosságot, hogy a Göllei Közös Önkormányzati Hivatal illetékességi területéhez tartozó községi önkormányzatok képviselő-testületei a közszolgálati tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény 232. § (3) bekezdésében foglalt feladatkörükben eljárva 2023. augusztus 16. napjától 2023.

 • Tisztelt Lakosság! Ezúton értesítem Önöket, hogy a Göllei Közös Önkormányzati Hivatalban 2023. év augusztus hónap 4. napján, a soron következő Hivatal Értekezlet megtartása miatt a személyes és telefonos ügyfélfogadás rendje az alábbiak szerint alakul: 8:00 – 11:30. A fentebb meghatározott ügyfélfogadási időn

 • "Prédikátzió, mellyet Somogy Vármegyében, Fonó nevezetü Helységben, mondott az ottan épült új Templom felszenteltetése alkalmatosságával mondott Tisztelendő Parragh László Göllei Plébános Úr. 1815-ik Esztendőben Pest, 1816." A 32 oldalas kiadvány a képre kattintva olvasható!  

 • ÁLLÁSPÁLYÁZAT GÖLLEI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL pályázatot hirdet Közszolgálati jogviszony (Kttv.) keretében igazgatási ügyintéző Munkakör/feladatkör betöltésére.   Tevékenységi kör (ellátandó feladatok): A jegyző hatáskörébe tartozó szociális, illetve gyámügyi hatósági ügyek döntésre, kiadmányozásra történő előkészítése, a döntés megszövegezése. Társhatósági megkeresések teljesítése, környezettanulmányok elkészítése. Családvédelmi koordinációs feladatok előkészítése, döntések,

 • Tisztelt Göllei Lakosok! A meleg nyár ellenére a természetben az élet nem áll meg. Július közepe és augusztus közepe között élik nászukat az őzek. Az őz ilyenkor jóval figyelmetlenebb és óvatlanabbá válik. Ez veszélyt jelent a közlekedőkre, az autósokra. Kérem a kutyasétáltatókat, hogy

 • Tisztelt Lakosság! A 2023. július 10-i polgármesteri fogadóóra szabadság miatt elmarad. Sürgős ügyekben a helyettesítést Banda Zoltán alpolgármester látja el.   Tisztelettel:   Novák Márk polgármester

 • Hirdetmény Tekintettel a lakóingatlanok előtti közterületek gondozatlanságával kapcsolatos megnövekedett számú lakossági panaszra és közérdekű bejelentésre ezúton felhívom az ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 6. § (1) bekezdése